AI TÍN

Kính thưa Quý Đức Cha, quý cha, quý Bề trên, quý tu sĩ và toàn thể quý ông bà, anh chị em.

Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:

ÔNG CỐ PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN XUÂN HUỲNH

Sinh năm 1943
Đã về nhà Cha vào lúc: 06 giờ 00’ ngày 22 tháng 05 năm 2021

tại tư gia thuộc Giáo xứ Đức Vọng, Giáo hạt Ngàn Phố, Giáo phận Hà Tĩnh.

(thôn 5, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh)

Hưởng thọ: 78 tuổi

Là Thân Phụ của thầy Giuse Nguyễn Văn Đông

(Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam)

 

THÁNH LỄ AN TÁNG

cho Ông cố PHANXICÔ XAVIÊ sẽ được cử hành

vào lúc 06 giờ 00’ thứ Hai, ngày 24 tháng 05 năm 2021

tại nhà thờ Giáo xứ Đức Vọng, Giáo hạt Ngàn Phố, Giáo phận Hà Tĩnh.

(thôn 5, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh)

Xin cùng hiệp thông với thầy Giuse và Tang quyến trong lời cầu nguyện cho

Ông cố Phanxicô Xaviê sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.

V/p. Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam kính báo!