Giải Đáp Hôn Nhân Công Giáo – Số 05 – Đặc ân thánh Phaolô

- Đặc ân thánh Phaolô là gì?

- Những điều kiện để hưởng được Đặc ân thánh Phaolô.

- Người có thẩm quyền ban Đặc ân thánh Phaolô.

- Những trường hợp được xin miễn chất vấn.

- Người hưởng đặc ân thánh Phaolô có được kết hôn với người khác đạo được không?

--------------------------------------

Lm. Phêrô Nguyễn Hùng Hải, MF.

Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin- Tiến sĩ Giáo Luật