Vào lúc 5g30 ngày 14 tháng 7 năm 2021, cha Tôma Đinh Ngọc Lộc, M.F., Giám tỉnh Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam, đã chủ tế Thánh lễ Tuyên khấn Lần đầu của 12 tập sinh và Tuyên khấn Trọn đời của 13 thầy thuộc Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam tại nhà nguyện Cộng đoàn Tu viện Lời Chúa.

IMG 1629 

Như đã thông báo rộng rãi, các Thánh Lễ Tạ Ơn Hồng Ân Thánh Hiến và các Nghi Thức Tuyên Khấn chỉ diễn ra trong phạm vi nội bộ và hạn chế người tham dự hầu tuân thủ Nội Quy phòng chống dịch. Do đó, cùng đồng tế với cha Giám tỉnh chỉ có Quý Cha trong cộng đoàn Tu Viện Lời Chúa và sự tham dự của một số anh em trong Học viện.

Thánh lễ diễn ra giữa mùa Covid-19 được mở đầu với lời mời gọi cùng dâng lời khẩn nguyện lên Thiên Chúa dang cánh tay thần lực đẩy lùi cơn đại dịch đang hoành hành trên khắp thế giới, cách riêng tại quê hương Việt Nam thân yêu.

Sau bài giảng về mục đích, ý nghĩa và phong cách sống đời sống thánh hiến của cha Giám tỉnh là Nghi thức tuyên khấn lần đầu của các tập sinh.

Thầy Phó tế Giuse Nguyễn Đức Dũng M.F., xướng danh từng tiên khấn sinh. Sau khi được cha Phêrô Nguyễn Hùng Hải, M.F., Giám đốc Học Viện, xác nhận sự xứng đáng và được cha Giám tỉnh thẩm vấn về lựa chọn sống đời tu sĩ, các tiên khấn sinh đã Tuyên Khấn Lần Đầu trước sự chứng kiến của toàn thể anh em trong cộng đoàn.

 

Sau đây là danh sách các tiên khấn sinh:

1. Thầy Tôma Aquinô Trần Ngọc Bích, MF

2. Thầy Antôn Nguyễn Văn Cường, MF

3. Thầy Giuse Lê Quốc Đạt, MF

4. Thầy Antôn Phạm Văn Điển, MF

5. Thầy Phêrô Mai Chí Điệp, MF

6. Thầy Giuse Trần Văn Hùng, MF

7. Thầy Phêrô Nguyễn Văn Huy, MF

8. Thầy Giuse Nguyễn Văn Linh, MF

9. Thầy Phaolô Trần Huy Phương, MF

10. Thầy Gioan Nguyễn Văn Trí, MF

11. Thầy Vinh Sơn Hoàng Văn Trình, MF

12. Thầy Giuse Nguyễn Quốc Trung, MF 

Sau khi tuyên khấn lần đầu Ba Lời Khuyên Tin Mừng, các khấn sinh đón nhận Hiến Pháp của Dòng Thừa Sai Đức Tin từ tay cha Giám tỉnh cùng với lời nhắn nhủ thực hành và tuân giữ những chỉ dẫn trong Hiến pháp hầu sống đúng ơn gọi Thừa Sai Đức Tin. 

Tiếp đến là Nghi Thức Tuyên Khấn Trọn Đời.

Sau lời xướng danh của Thầy Phó tế Giuse Nguyễn Đức Dũng, M.F., cha Giám Đốc Học Viện đã giới thiệu và xác nhận sự xứng đáng của các ứng sinh. 

Sau đây là danh sách các vĩnh khấn sinh:

1. Thầy Giuse Vũ Văn Đỉnh, MF

2. Thầy Micae Nguyễn Đức Liên, MF

3. Thầy Antôn Nguyễn Ngọc Linh, MF

4. Thầy Mátthêu Nguyễn Công Lý, MF

5. Thầy Inhaxiô Nguyễn Thanh Nhã, MF

6. Thầy Phêrô Bùi Duy Quân, MF

7. Thầy GB. Bùi Văn Quân, MF

8. Thầy GB. Nguyễn Duy Thanh, MF

9. Thầy Giuse Nguyễn Minh Thành, MF

10. Thầy Phaolô Trần Khắc Thông, MF

11. Thầy Giuse Nguyễn Minh Trí, MF

12. Thầy Giuse Võ Tấn Trung, MF

13. Thầy Phêrô Phạm Trọng Việt, MF

Tiếp đến, sau khi đã biểu lộ ý hướng và chọn lựa sống đời tu trì suốt đời trước cộng đoàn qua lời thẩm vấn của cha Giám tỉnh, cộng đoàn cùng nài xin ơn Chúa cho các vĩnh khấn sinh qua Kinh Cầu Các Thánh. 

Sau Kinh Cầu Các Thánh, 13 thầy đã can đảm tuyên khấn trọn đời các lời khấn: Khiết Tịnh, Nghèo Khó và Vâng Phục theo Hiến pháp Dòng Thừa Sai Đức Tin để được “tháp nhập và đảm nhận trách nhiệm sống nơi cộng đoàn ơn gọi đặc thù” của từng khấn sinh. 

Nghi thức Tuyên khấn Trọn Đời kết thúc với lời nguyện thánh hiến long trọng và cử chỉ trao chúc bình an do cha Giám tỉnh, quý cha và quý thầy đã khấn trọn dành cho các tân vĩnh khấn nhằm thể hiện tình hiệp nhất giữa các thành viên trong Hội Dòng. 

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể. 

Trước khi nhận phép lành cuối lễ, thầy Giuse Phạm Minh Thành đã thay lời cho anh em bày tỏ lòng tri ân đến quý cha, quý thầy và anh em trong Tỉnh Dòng. Cách riêng, thầy đại diện cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến quý thân nhân, ân nhân, quý giáo sư và bạn bè, là những người do ảnh hưởng của cơn đại dịch Covid đã không thể đến hiệp thông trong ngày lãnh nhận hồng ân thánh hiến của các khấn sinh hôm nay.

Cuối lễ, cha Giám tỉnh cũng thay mặt cho toàn thể quý cha, quý thầy và anh em trong Tỉnh Dòng gửi lời chúc mừng đến các tân khấn sinh và không quên nhắc nhở anh em cùng cầu nguyện cho cơn đại dịch sớm được kiểm soát và cùng tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về việc phòng và chống dịch đã được đề ra trong bối cảnh hiện nay.  

 

Ban Truyền Thông MF