LÊN ĐƯỜNG - PHỤC VỤ

Đáp lại lời mời gọi của Đức cha Gioan - Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, và Đức cha Giuse - Giám mục Giáo phận Phú Cường, 24 tu sĩ Thừa Sai Đức Tin (M.F.) đã lên đường phục vụ các bệnh nhân Covid-19, tại các bệnh viện dã chiến.