NGÀY THỨ 6 (22/9/2021)

Phiên họp lúc 20g30 theo giờ Việt Nam:

  • Phiên họp I:

Thuyết trình viên: Cha Domenico Borge, M.F.

Chuyên đề: Tính Hiệp hành và Linh Đạo Dòng Thừa Sai Đức Tin

Khởi đi từ nền tảng của các Tông đồ, của Giáo hội sơ khai giúp chúng ta sống kinh nghiệm về tính hiệp hành và giúp chúng ta sống một cuộc hoán cải trọn vẹn hơn. Cha Domenico cũng nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân kỷ niệm 50 năm Thượng hội đồng giám mục vào năm 2015: “Chúng ta phải tiếp tục con đường này. Thế giới mà chúng ta đang sống, và nơi mà chúng ta được mời gọi yêu thương, phục vụ ngay cả trong những mâu thuẫn của nó, đòi hỏi Giáo hội phải tăng cường sống tinh thần hiệp nghị trong mọi lãnh vực và trong sứ mệnh của mình. Chính xác thì con đường hiệp hành là con đường mà Thiên Chúa mong đợi nơi Giáo hội của thiên niên kỷ thứ ba… ĐTC còn nhấn mạnh rằng: Một Giáo hội hiệp hành là một Giáo hội, phải có khả năng cảm nhận, lắng nghe bằng trái tim. Một Giáo hội hiệp hành là một Giáo hội lắng nghe, với ý thức rằng lắng nghe “không chỉ là nghe”. Đó là sự lắng nghe lẫn nhau, trong đó mọi người đều có điều gì đó để học hỏi. giáo dân, Giám mục, Giám mục Rôma: người này lắng nghe người kia; và tất cả hãy lắng nghe Chúa Thánh Thần, “Thần chân lý” (Ga 14,17), để biết những gì Người “nói với các Giáo hội” (Cv 2,7).

 

Sau đó ngài đi thẳng vào phần tính hiệp hành trong linh đạo Dòng chúng ta. Cha đã trình bày nguồn gốc tính hiệp hành  trong 12 biểu tượng đặc trưng qua các chiều kích cụ thể: (1) Biểu tượng Ba Ngôi; (2) Biểu tượng Kitô học; (3) Biểu tượng Đức Mẹ; (4); (5) Biểu tượng của Lời Chúa; (6) Biểu tượng Thánh Thể; (7) Biểu tượng sám hối; (8)Biểu tượng của chiều kích chiêm niệm và hoạt động tông đồ; (9) Biểu tượng của sự đồng hành thiêng liêng; (10) Biểu tượng im lặng; (11) Biểu tượng của phó thác vào sự Quan phòng của Thiên Chúa; (12) Biểu tượng các Thánh hiệp thông.

Cuối cùng, tất cả những điều chúng ta trình bày hôm nay đểu có trong  Đặc sủng và Hiếp Pháp dưới ánh sáng của giáo huấn của Giáo hội và nhu cầu về tính hiệp hành.

Linh đạo của chúng ta bắt nguồn từ tinh thần tông đồ và lấy nhựa sống từ sự cầu nguyện. Chúng ta có thể nói bằng tiếng Latinh, lex orandi, lex credendi; do đó, từ cách chúng ta dấn thân vào đời sống thiêng liêng, chúng ta không chỉ tin tưởng mà còn sống sự dâng hiến của mình.

 

  • Phiên họp II:

Thuyết trình viên: Thầy Sáu Jesus Sair Yrady Blanco, M.F.

Chuyên đề: Sách Nguyện mới của Dòng Thừa Sai Đức Tin

Trong phiên họp này, chúng ta đã được nghe thầy Sáu Jesus Blanco trình bày về đề tài: “Sách nguyện mới của Dòng Thừa Sai Đức Tin”. Khởi đi từ lá thư từ trong Tổng Công hội 2017 - Thầy đã trích dẫn rằng: “đời sống ân sủng và đời sống cầu nguyện như là nền tảng và trung tâm trong đời sống dâng hiến”. Và đồng thời, thầy cũng trích lời của Cha Maria Palaccio nhấn mạnh đến việc mỗi thành viên cần phải có chuyên môn và sự hiểu biết về đặc sủng. Bên cạnh đó - thầy cũng dẫn ra sách “Libro mio” (sách của tôi – do Đấng sáng lập viết ra) mà trong đó có phần cũng đề cập đến chủ đề này, và đây cũng như là điểm khởi nguồn để trình bày về đời sống thiêng liêng và cầu nguyện.

Trong sách mới cầu nguyện cho Hội Dòng cũng cần có sự đổi mới theo tinh thần và căn tính của Hội Dòng, và cũng như trong sự hợp nhất với Giáo Hội. Bên cạnh đó, sự đổi mới này cũng sẽ trở thành một di sản cho Hội Dòng và giúp cho mỗi thành viên có sự thay đổi lớn và khám phá rõ ràng hơn căn tính đời sống dâng hiến của mình trong Hội Dòng.

Trong ơn gọi của chúng ta kêu gọi trở nên linh mục hay giáo sĩ, thì điều quan trọng đầu tiên của chúng ta là phải giữ các giờ kinh Phụng Vụ như là trung tâm điểm trong việc cầu nguyện cũng như trong đời sống thiêng liêng của mỗi tu sĩ. Và chúng ta cùng được kêu gọi để cầu nguyện từ Chúa Giêsu. Như trong Tin Mừng Thánh Matthêu thuật lại: “anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện để không rơi vào cám dỗ. Tinh thần thì sẵn sàng, nhưng thể xác lại yếu đuối” (Mt 26, 40).

Nguời Thừa sai Đức Tin cũng được mời gọi mỗi ngày hãy chạy đến với Thánh Thể vì nơi đó có sự hiện diện toàn vẹn của Chúa Giêsu Kitô. Và cũng như trong việc đi đàng Thánh Giá, lần chuỗi v.v… Trong đời sống cầu nguyện hằng ngày như là cuộc đối thoại giữa con người với Thiên Chúa và đồng thời, đưa dẫn mỗi người từng ngày đến gần với Thiên Chúa hơn. Và vì con người cũng được ban cho khả năng nhận biết Thiên Chúa (Capax Dei) và từ đó tạo ra mối liên hệ với Người.

Trong phần đổi mới của sách cầu nguyện, được xây dựng từ bốn phần: 1) Lời cầu nguyện theo truyền thống Kitô giáo; 2) Lời cầu nguyện của Hội Dòng; 3) Lời cầu nguyện cho các ơn gọi khác nhau; 4) Bài Thánh thi và Ca vịnh bằng tiếng Latin và cũng như trong các ngôn ngữ khác.

Và cuối cùng là phần giải đáp các thắc mắc về đề tài của cha Domenico cũng như lắng nghe ý kiến và đóng góp cho Thầy Sáu của tất cả quý cha đến từ trong Hội Dòng.

 

Kính thưa quý cha, quý thầy và anh em, 

nhân đây, chúng con cũng xin phép giải thích về mặt từ ngữ:

SYNODALITY: TÍNH HIỆP HÀNH

Về mặt từ nguyên, từ synodality/ synodalité/ synodalità được ghép tiếng Hy Lạp σύνοδος-Sunodos (synod / synode/ sinodo) dùng để gọi các công nghị/ thượng hội đồng giám mục. Từ này phát khởi gồm một giới từ συν (sun – với) và danh từ όδός (odos – đường) chỉ một con đường mà dân Chúa cùng đi. Trong Việt ngữ, hạn từ “synodality” được dịch ra thành tính hiệp hành (theo cách dịch của HĐGMVN), hay trên thông tấn xã Công Giáo như Việt Catholic là tính đồng nghị (cách dịch của tác giả Vũ Văn An hay Đặng Tự Do), tính công nghị, tính liên hợp (bản dịch Christus Vivit của cha Lê Công Đức), tính nhất quán (bản dịch Christus vivit của Ủy ban Mục vụ Giới trẻ và Thiếu nhi - trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam), và kể cả cách gọi tính hiệp/hợp đoàn nữa. Một số thuật ngữ phát sinh như Giáo hội Hiệp hành (Sydonal Church), con đường hiệp hành (Sydonal path), hay Tính hiệp hành Thừa sai (Missionary Synodality)…

Tông huấn Christus Vivit từ các số 203-208 nói về mục vụ mang tính hiệp hành (synodalité):

Mục vụ Giới trẻ phải mang tính “hiệp hành” (synodale), nghĩa là có khả năng liên kết trong một “hành trình chung”, điều đó bao hàm “sự quý trọng các đặc sủng mà Chúa Thánh Thần ban cho mỗi thành viên trong Giáo hội theo ơn gọi và vai trò của mình, đồng thời sẽ thúc đẩy mọi thành viên tham gia gánh vác trách nhiệm. […] Với tinh thần này, chúng ta sẽ có thể tiến đến một Giáo hội có nhiều tác nhân tham gia và cùng chia sẻ trách nhiệm, một Giáo hội có khả năng cho thấy được nét phong phú nhờ tính đa dạng, đồng thời chúng ta cũng đón nhận với lòng biết ơn sự đóng góp của các tín hữu giáo dân, nhất là của giới trẻ và nữ giới, cùng sự chung tay góp sức của các người sống đời thánh hiến nam và nữ, của các nhóm, hội đoàn và phong trào. Chúng ta không được gạt bỏ một ai hoặc làm cho một ai có thể muốn xa lánh chúng ta” (CV 206).[1]

 

[1] https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/tong-huan-christus-vivit-chua-kito-dang-song-38964

Ban Truyền Thông MFVN

Ý Cầu Nguyện

Tháng 10

  • Cầu Cho Các Nhà Truyền Giáo.
  • Xin Cho Những Ai Đã Lãnh Nhận Bí Tích Thánh Tẩy, Hiểu Rằng Họ Có Trách Nhiệm Rao Giảng Tin Mừng, Luôn Sẵn Sàng Thi Hành Sứ Vụ Bằng Một Đời Sống Chứng Tá  Thấm Đẫm Tin Mừng

Giải Đáp Hôn Nhân & Gia Đình

Số 08 – Ngăn Trở Tiêu Hôn
Giải Đáp Hôn Nhân ...
Ly Thân Theo Giáo Luật-Giải Đáp Hôn
Giải Đáp Hôn Nhân ...
Đặc ân thánh Phêrô-Giải Đáp Hôn Nhân
Giải Đáp Hôn Nhân ...

Hạt Giống Đức Tin

HẠT GIỐNG ĐỨC TIN 31
ĐI TÌM ÁNH SÁNG ...
HẠT GIỐNG ĐỨC TIN 30
PHỤC VỤ - CĂN TÍNH ...
HẠT GIỐNG ĐỨC TIN 29
ĐẾN VÀ THEO ĐỨC ...

Đang Online

We have 41 guests and no members online

  • 311/14/9 đường 30/4, P.Phú Thọ,
    Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 0274 3822 586
  • mfvietnam.org