NGÀY THỨ 8 (24/09/2021)

 • Phiên họp I, lúc 20g30 theo giờ Việt Nam:
 • Chủ đề: Tính Hiệp hành trong việc Huấn luyện và sứ mạng của các nhà đào tạo
 • Thuyết trình viên: Cha Eufraine Baylon, M.F.

Trong phiên họp thứ nhất của ngày thứ 8, Cha Eufraine Baylon, M.F., tiếp tục khai triển và nối tiếp chủ đề: “TÍNH HIỆP HÀNH TRONG CƠ CẤU CỦA DÒNG Ở CÁC CẤP ĐƠN VỊ”.

 

Mở đầu bài thuyết trình, Cha Eufraine Baylon, M.F., đã mượn hình ảnh về việc Chúa Giêsu chọn gọi các tông đồ qua những động từ: “được gọi – được ở lại – được sai đi”, từ hình ảnh đó, thuyết trình viên đã nói tới việc Đào tạoSứ vụ Đào tạo là sự liên tục giữa hai chiều kích: được Ở lại và được Sai đi.

 

Bài thuyết trình đã khơi gợi lên một số điểm đáng lưu ý liên quan đến việc Đào tạoSứ vụ Đào tạo của Dòng:

 • Việc Đào tạo: Thuyết trình viên lưu ý đến mối tương quan giữa việc đào tạo với vấn đề hội nhập văn hoá; việc đào tạo trong mối tương quan với Ba lời khuyên Phúc Âm;
 • Sứ mạng của các nhà đào tạo:
 • Trên nền tảng Kinh Thánh, thuyết trình viên đã nói đến Niềm vui đào tạo trong sứ mạng của các nhà đào tạo. Ngài đề cập đến kết quả của quá trình đào tạo phải là “Niềm vui”. Các hình ảnh mà thuyết trình viên minh họa cho luận điểm này: Mẫu thức tương quan giữa Ba ngôi; Dụ ngôn người gieo giống (Mc 14,1-20); Hoa trái của Thần Khí (Gl 5,22).
 • Thuyết trình viên nói về kinh nghiệm của việc đào tạo như là hoa trái của lòng biết ơn khi ứng sinh và nhà đào tạo biết mở lòng ra với ân sủng của Thiên Chúa.

 

 • Phiên họp II:
 • Chủ đề: Đào tạo trường kỳ (Ongoing Formation)
 • Thuyết trình viên: Cha Jaison Kalathiparaosystem, M.F.

Bài thuyết trình được mở đầu dựa trên nền tảng Đặc sủng Dòng, thuyết trình viên nêu lên: Việc đào tạo trường kỳ như là một phương thế để xây dựng căn tính đặc sủng của Dòng (Contructing our charismatic identity). Ý thức được điều đó, các thành viên phải không ngừng canh tân chính mình trong các chiều kích liên quan đến chiều kích thiêng liêng cả trong lý thuyết và thực hành.

 

Một vài điểm nhấn quan trọng trong bài thuyết trình:

 • Bài thuyết trình gợi lên mối liên hệ giữa cảm thức thuộc về (Sense of Belonging) và việc đào tạo trường kỳ trong đời sống Thánh hiến. Khởi đi từ mối liên hệ đó, thuyết trình viên nhấn mạnh đến khía cạnh đồng trách nhiệm (Co-Responsibility) của từng cá nhân, cộng đoàn và Tỉnh Dòng trong sứ vụ huấn luyện theo tinh thần Dòng và khía cạnh không thể thiếu đó là tính hiệp hành (Synodality) trong đời sống cộng đoàn.

 • Thuyết trình viên nêu lên mối liên hệ giữ “tâm lý thể lý trong vấn đề đào tạo liên tục: việc đào tạo trường kỳ không thể không xét tới mối liên hệ giữa tâm lý và thể lý và những ảnh hưởng của hai yếu tố này trong suốt tiến trình đào tạo.

 • Thuyết trình viên cũng nêu lên những khủng hoảng trong đời sống cộng đoàn là một yếu tố chi phối đến tiến trình đào tạo trường kỳ. Đứng trước những khủng hoảng, điều thiết yếu là cần được sự trợ giúp, đồng hành cá nhân từ phía những chuyên gia.

Trong giờ thảo luận, các câu hỏi liên quan nhiều đến vấn đề đào tạo ban đầu. Mỗi nơi đều có những khó khăn và thuận lợi riêng. Để kết lại, cha Tổng quyền nhấn mạnh đến việc đào tạo không phải là đào tạo chung chung, nhưng là sự đồng hành cá nhân trong việc đào tạo.

Ban Truyền Thông MFVN

Ý Cầu Nguyện

Tháng 10

 • Cầu Cho Các Nhà Truyền Giáo.
 • Xin Cho Những Ai Đã Lãnh Nhận Bí Tích Thánh Tẩy, Hiểu Rằng Họ Có Trách Nhiệm Rao Giảng Tin Mừng, Luôn Sẵn Sàng Thi Hành Sứ Vụ Bằng Một Đời Sống Chứng Tá  Thấm Đẫm Tin Mừng

Giải Đáp Hôn Nhân & Gia Đình

Số 08 – Ngăn Trở Tiêu Hôn
Giải Đáp Hôn Nhân ...
Ly Thân Theo Giáo Luật-Giải Đáp Hôn
Giải Đáp Hôn Nhân ...
Đặc ân thánh Phêrô-Giải Đáp Hôn Nhân
Giải Đáp Hôn Nhân ...

Hạt Giống Đức Tin

HẠT GIỐNG ĐỨC TIN 31
ĐI TÌM ÁNH SÁNG ...
HẠT GIỐNG ĐỨC TIN 30
PHỤC VỤ - CĂN TÍNH ...
HẠT GIỐNG ĐỨC TIN 29
ĐẾN VÀ THEO ĐỨC ...

Đang Online

We have 116 guests and no members online

 • 311/14/9 đường 30/4, P.Phú Thọ,
  Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • 0274 3822 586
 • mfvietnam.org