NGÀY THỨ X (28/09/2021)

Cha Tang Gun tiếp tục buổi thứ hai với đề tài: Tính Hiệp hành và Quản trị Tài chính.

 

Điều này liên quan đến sổ thu chi cá nhân. Chúng ta phải minh bạch và thực hiện hằng ngày, hằng tuần để không bị quên sót. Chúng ta cũng phải báo cáo cho bề trên theo định kỳ.

 

 

Bài thuyết trình được mở đầu trực tiếp qua việc nêu lên những “Thách đố” và “Cơ hội” trong sứ vụ của anh em Thừa Sai Đức Tin trên toàn thế giới. Tính lưỡng diện này được thuyết trình viên khai triển và trình bày để làm nổi bật hai ý tưởng sau: (1) Hoạt động truyền giáo của Dòng; (2) Viễn cảnh tương lai về sứ mạng truyền giáo của Dòng.

Xin tóm lược một vài điểm nhấn của bài thuyết trình dựa trên hai ý tưởng trên:

Dựa trên tình hình thực tế và qua kinh nghiệm khảo sát cá nhân, thuyết trình viên đã phác thảo về sứ vụ truyền giáo trong tương lai của Dòng. Cụ thể, thuyết trình viên nhấn mạnh đến hai cấu tố sau:

Ban Truyền Thông MFVN