NGÀY THỨ 11 (29/09/2021)

Đúng 21g30 theo giờ Việt Nam, sau lời cầu nguyện của ĐHY Antonio Luis Tagle, cha Bề trên Tổng quyền Jesus Dajac, M.F giới thiệu vài nét tiêu biểu về ĐHY với toàn thể Hội nghị trực tuyến; cũng như giới thiệu các thành phần tham dự đến từ các Tỉnh Dòng MF khác nhau trên toàn thế giới với ngài.

Sau phần chào hỏi, với sự hài hước đầy tính năng động, ĐHY chia sẻ với toàn thể anh em Thừa Sai Đức Tin trong Hội nghị trực tuyến qua những câu chuyện thực tế và cách diễn tả đầy sinh động.

Trong đề tài nói về “Tính hiệp hành - Synodality”, ĐHY không muốn nói về lý thuyết, nhưng là những trải nghiệm thực tế được thể hiện qua những gì mà Giáo hội đang thực hiện cũng như của những người sống đời sống thánh hiến. Ngài đề cập tới ba điểm quan trọng:

 Để kết thúc, ĐHY nhấn mạnh đến việc phúc âm hoá các nền văn hoá hay rao giảng Tin mừng cho các nền văn hoá (evangelize cultures; evangelization cultures).

Sau phần chia sẻ của ĐHY, toàn thể hội nghị giải lao với bữa điểm tâm huynh đệ “online – Agape” được diễn ra trên toàn Dòng trong tinh thần “Hiệp hành MF” (Synodality MF).

 Ban Truyền Thông MFVN