Đến ngày 19 tháng 04 năm 2021, cây cọc cuối cùng đã được ép hoàn thành. Sau phần ép cọc, công trình sẽ thi công phần móng.

Phần móng sẽ8 do Công ty Cổ phần Xây Dựng HTQC làm chủ thầu, với Giám đốc là anh Nguyễn Hoàng Tiến.

Đơn Vị giám sát cho 2 hạng mục Ép cọc và Móng là: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng HTQC.

Người chịu trách nhiệm giám sát về phía nhà đầu tư là anh Nguyễn Bảo Quốc Thuần.

Theo sự tính Phần Móng sẽ hoàn thành vào đầu tháng 07 năm 2021.

Phần tiếp theo của công trình sẽ bao gồm các công đoạn cùng làm một thời gian: chuẩn bị sắt làm đà kiềng và đổ sàn, xử lý mặt bằng, xử lý cổ đài móng và vào đất.

Đến nay ngày 07 tháng 06 năm 2021, Phần Móng của công trình đã sắp hoàn thành với công đoạn đổ đất và chuẩn bị đổ sàn.

Mọi sự đóng góp và hỗ trợ xin gửi về:

Số tài khoản: 19022149395010

Ngân hàng Techcombank

Chủ tài khoản: Nguyễn Công Khương (Cha Quản lý Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam, Trưởng Ban Tài Chánh và Xây Dựng)

Lời nhắn: Tên người ủng hộ - Đóng góp và hỗ trợ xây dựng Nhà Nguyện Tỉnh Dòng.

Số điện thoại cha Khương: 0369494331

Thu ngo XDNN TD

7 

11

9

12

13

14

 

Ban Truyền Thông MFVN