Sau Thánh lễ Làm phép mặt bằng và Khởi công xây dựng Nhà nguyện Tỉnh Dòng vào ngày 23 tháng 01 năm 2021, công trình đã được tiến hành với giai đoạn giải phóng mặt bằng và ép cọc.

nkcongtrinh01Tối ngày 26 tháng 01 năm 2021, toàn thể Cộng đoàn Tu viện Lời Chúa đã quy tụ trước tượng Thánh Phaolô với sự chủ sự của cha Bề trên Giám tỉnh Tôma để đọc kinh cầu nguyện cho công trình và cử hành nghi thức xin phép thánh nhân để hạ giải tượng của ngài đi nơi khác và xin ngài phù trợ cho công trình được siễn ra tốt đẹp như lòng Chúa mong ước.

Vào ngày 16 tháng 03 năm 2021, cây cọc bê-tông đầu tiên đã được ép để bắt đầu phần Ép cọc Bê-tông cho toàn bộ công trình. Phần Ép cọc do công ty TNHH Ép Cọc Nguyễn Minh làm chủ thầu.

Phần Ép cọc được khởi đầu với việc ép 2 cọc thử: chiều dài ban đầu là 14m, nhưng trên thực tế các cọc được ép có chiều dài khác nhau, không giống nhau theo từng cọc và không giống với chiều dài của cọc thử ban đầu.

Đến ngày 19 tháng 04 năm 2021, cây cọc cuối cùng đã được ép hoàn thành. Tổng số cọc ép đại trà là 296 tim cọc (bao gồm cả 2 cọc thử).

Sau phần ép cọc, công trình sẽ thi công phần móng.

 

Mọi sự đóng góp và hỗ trợ xin gửi về:

Số tài khoản: 19022149395010

Ngân hàng Techcombank

Chủ tài khoản: Nguyễn Công Khương (Cha Quản lý Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam, Trưởng Ban Tài Chánh và Xây Dựng)

Lời nhắn: Tên người ủng hộ - Đóng góp và hỗ trợ xây dựng Nhà Nguyện Tỉnh Dòng.

Số điện thoại cha Khương: 0369494331

Thu ngo XDNN TD

1 min2 min3 min4 min5 min6 min

7 min

Ban Truyền Thông MFVN