QUY CHẾ

GIA ĐÌNH THỪA SAI ĐỨC TIN VIỆT NAM

Nhiệm vụ của những người Thừa Sai Đức Tin là ân cần giúp đỡ cách đặc biệt các tín hữu giáo dân, là những người với tư cách cá nhân, hay với hình thức hiệp hội, ao ước đào sâu và sống tinh thần, cũng như sứ mạng của dòng theo ơn gọi đặc thù của mình” (Hiến Pháp Dòng TSĐT, số 55).

CHƯƠNG I : DANH XƯNG, MỤC ĐÍCH & BỔN MẠNG

Điều 1:   Danh xưng : Gia Đình Thừa Sai Đức Tin Việt Nam.

Điều 2:   Mục đích : Gia Đình Thừa Sai Đức Tin Việt Nam được thành lập để chia sẻ tinh thần, sứ mạng của Tỉnh Dòng với các tín hữu giáo dân, đồng thời hỗ trợ Tỉnh Dòng trong việc đào tạo các tu sĩ thuộc Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam trong sứ mạng phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Giáo Hội và phục vụ tha nhân.

Điều 3:   Bổn mạng: Lễ Thánh Phaolô Tông Đồ (29/6).

CHƯƠNG II: CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 4:   Trụ sở của Gia Đình Thừa Sai Đức Tin Việt Nam: TU VIỆN LỜI CHÚA

               311/14/9 đường 30/04, Kp 4, P. Phú Thọ, Tp. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương.

( : 096. 419.3934 – Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điều 5:   Gia Đình Thừa Sai Đức Tin Việt Nam được điều hành bởi Ban Thường Vụ gồm có các vị Trưởng Ban, Phó Ban, Thư Ký và Thủ Quỹ, cùng với một linh mục linh hướng thuộc Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam.

Điều 6:   Để việc liên lạc và sinh hoạt được thuận lợi, nơi nào có khoảng 20 thành viên trở lên có thể thành lập một nhóm. Mỗi nhóm có Ban Đại Diện gồm có trưởng nhóm và các phụ tá có nhiệm vụ giữ sự nối kết giữa các thành viên của nhóm với Gia Đình và Tỉnh Dòng, tổ chức các sinh hoạt của nhóm tùy theo hoàn cảnh địa phương và đúng với tinh thần của Gia Đình, đón nhận mọi đóng góp của các thành viên trực thuộc để gửi về Ban Thường Vụ, cũng như thông báo các sinh hoạt của Gia Đình và Tỉnh Dòng đến các thành viên trực thuộc.

CHƯƠNG III: THÀNH VIÊN, NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI

Điều 7:   Mọi người không phân biệt tôn giáo, nam nữ, tuổi tác, chủng tộc, đều có thể gia nhập Gia Đình Thừa Sai Đức Tin Việt Nam.

Điều 8:   Mỗi thành viên của Gia Đình sẽ đóng góp 1.200.000 đồng/năm (một triệu hai trăm ngàn đồng trong một năm). Nếu đóng liên tục trong 10 năm, hoặc trong một năm đóng góp đủ 12 triệu đồng, sẽ là thành viên vĩnh viễn của Gia Đình.

Điều 9:   Tùy theo điều kiện và hoàn cảnh cho phép, Ban Thường Vụ sẽ họp mặt hàng quý (mỗi 3 tháng) hoặc 6 tháng, và hàng năm sẽ họp mặt mọi thành viên trong Gia Đình vào ngày lễ Bổn Mạng (29/6), để hiệp dâng Thánh Lễ tạ ơn Thiên Chúa và gặp gỡ huynh đệ với Tỉnh Dòng và với mọi thành viên trong Gia Đình.

Điều 10: Quyền lợi của các thành viên Gia Đình Thừa Sai Đức Tin Việt Nam:

10.1.  Hằng ngày, sau thánh lễ, mọi thành viên trong Tỉnh Dòng cầu nguyện cho các thành viên của Gia Đình còn sống hay đã qua đời.

10.2.  Hằng tuần, vào ngày Thứ Hai, Tỉnh Dòng dâng thánh lễ đặc biệt cầu bình an cho các thành viên của Gia Đình còn sống và cầu nguyện cho các linh hồn trong Gia Đình đã qua đời.

10.3.  Mỗi năm, vào ngày Thứ Hai đầu tháng 11, Tỉnh Dòng sẽ tổ chức thánh lễ đặc biệt cầu nguyện riêng cho các linh hồn trong Gia Đình đã qua đời.

10.4.  Khi có thành viên đau yếu, Ban Đại Diện tại địa phương sẽ tùy hoàn cảnh đến thăm viếng, ủi an.

10.5.  Khi có thành viên trong Gia Đình qua đời, Ban Thường Vụ sẽ thông báo cho Tỉnh Dòng để dâng thánh lễ và cầu nguyện đặc biệt. Tùy hoàn cảnh, Ban Đại Diện cùng với các thành viên tại địa phương sẽ đến cầu nguyện và phân ưu cùng tang quyến. Đối với các thành viên vĩnh viễn, tùy theo hoàn cảnh, cha linh hướng và Ban Thường Vụ sẽ đến hiệp thông cầu nguyện.

10.6.  Khi gia nhập Gia Đình Thừa Sai Đức Tin Việt Nam, mỗi thành viên sẽ được nhận một Bằng Chứng Nhận Ân Nhân của Tỉnh Dòng.

CHƯƠNG IV: HIỆU LỰC VÀ TU CHỈNH

Điều 11: Bản Quy Chế này có hiệu lực từ ngày được cha Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam và cha linh hướng chuẩn nhận.

Điều 12: Bản Quy Chế này có thể được thảo luận để tu chỉnh khi cha Giám Tỉnh và cha linh hướng cùng với 1/3 số thành viên của Gia Đình đề nghị. Những điều khoản tu chỉnh sẽ có hiệu lực khi những người này chấp nhận.

Bản Quy Chế này bao gồm 4 Chương và 12 Điều Khoản đã được Ban Thường Vụ soạn thảo và cha Giám Tỉnh cùng cha linh hướng chấp thuận ngày 25 tháng 04 năm 2015 tại Tu viện Lời Chúa thuộc Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam. Nay cha Giám tỉnh đương nhiệm Tôma Đinh Ngọc Lộc và cha linh hướng Đaminh Nguyễn Công Khương tiếp tục cổ võ cho thực hiện Quy Chế này.

                                                                   Tu viện Lời Chúa, ngày 29 tháng 06 năm 2019

Lm. Tôma Đinh Ngọc Lộc, MF                                        Lm. Đaminh Nguyễn Công Khương, MF

              Giám Tỉnh                                                                Phụ trách và Linh hướng