Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Bình Chúa Trời (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo dục đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương Các Thánh Tông Đồ), Rôma . Hỏi: 
    
Con  have  a few  thắc mắc về  sách Thần Vụ  and how to interpret of Instructions of it. 1) Trong   thánh  vịnh của Giờ kinh giữa (cầu nguyện ban ngày): ngày lễ Đức Trinh Nữ Maria, trong  tập  IV  Sách Nhật ký  ( các tuần  18-34  Mùa Kinh giữa ) ,  trang 1646,  về  " Giờ kinh giữa ",  Sách Thần Vụ nói:  " ... thay cho Thánh  vịnh 122, Thánh vịnh  129, 1185 có thể được  đọc,  và thay thế cho Th ánh vịnh  127,  Thánh vịnh  131 có thể được  đọc " Câu hỏi  của con là : Có phải luật lệ  nói rằng  chúng ta phải thay đổi hai Thành Vinh , and lật sách qua lại  chăng ? Sự  lộn XON this  về  Các Thánh vịnh giờ kinh centered  are not applicable to lễ Đức Trinh Nữ, the  thánh T ông đồ,  lễ cung hiến thánh đường,  and  tuần III sách Nhật tụng  ( thứ Hai-thứ Tư). 2) Vào ngày 29 -8   lễ thánh Gioan Tẩy giả quyết định,  tử đạo:  Liệu chúng ta đọc các thánh vịnh trong tuần, hay phải đọc các thánh vịnh của phần Chung một vị trí đạo C húng ta đã  chọn được read a in this group of the vịnh Đây là loại lễ vật dễ biến đổi, bởi vì   nó  trông giống như một lễ  kính  - M. I., California , Hoa Kỳ. 
Đ áp Các quy chiếu trang, mà bạn đọc này nêu ra, là theo bản dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ ở Hoa Kỳ. Còn lại tôi  sẽ trích dẫn từ  cuốn sách dịch ở Anh và Ireland.
Để trả lời câu hỏi 
thứ nhất,  chúng ta cần phải  xem  cấu trúc của  Time kinh between . Có ba  giờ kinh giữa gọi là giờ ba ( terce midmorning),  giờ sáu ( sext , giữa trưa ) và  giờ chín (không, chiều) This short time are normal  bao gồm ba Thánh Vịnh, mỗi  Thánh vịnh đều có một ca khúc Đầu tiên thánh vịnh trong ba thánh vịnh gần như luôn luôn là một  số câu của  Thánh Vịnh 118,  vốn là T hánh  vịnh  dài nhất. Sáu  of T Hạnh vịnh,  is  one bài read  van câu Xương and lời nguyện changing options ngày, tùy mùa and options lễ. Time kinh kết thúc với câu tung hô: “Nào ta chúc tụng Chúa: Tạ ơn C húa” .  
Trong các mùa chính  như  Mùa Vọng,  mùa  Giáng Sinh, Mùa Chay và  mùa  Phục Sinh, cũng như hầu hết các lễ trọng ,  một  ca khúc duy nhất được  sử dụng cho cả ba  T hánh vịnh và được đọc trước Thánh vịnh đầu và  sau  T hánh vịnh. Lời nguyện  ended is  like lời  nguyện of Time kinh Sách, but use câu ended van  " Nhờ Đức  Kito  Chúa they are con”. Sách Thần Vụ  no  cả ba bộ giờ kinh giữa,  but users meaningless vụ read  Các Giờ Kinh
 Dịch vụ có thể  chỉ đọc một trong ba giờ kinh . Đây là một biến phổ thực  sự  , ngoại trừ những người sống trong các thư viện C á nhân hoặc cộng đồng có thể chọn một giờ kinh giữa, và công thức mà họ sẽ sử dụng.
Tuy nhiên, nếu một cá nhân hoặc một cộng đoàn quyết định đọc nhiều hơn một giờ kinh giữa, sách nhật tụng cung cấp các Thánh vịnh bổ sung, để các Thánh vịnh giống nhau không phải lặp đi lặp lại hai lần hoặc ba lần trong cùng một ngày.
Các Thánh vịnh bổ sung này là các Thánh vịnh 119, 120 và 121 cho Giờ ba; các Thánh vịnh 122, 123 và 124 cho Giờ sáu; và các Thánh vịnh 125, 126 và 127 cho Giờ chín.
Trong một số ngày
 nào đó, một trong các thánh vịnh này đã có trong sách Nhật tụng cho giờ kinh nào đó, và do đó sách Nhật tụng đưa ra các lựa chọn, để tránh lặp lại cùng một Thánh vịnh hai lần trong ngày.
Thí dụ, trong phần Chung của lễ cung hiến thánh đường, Thánh vịnh 121 được dự đoán là một phần của Kinh chiều, hoặc Kinh tối. Trong trường hợp này, chữ đỏ cho lời nguyện của giờ giữa nói: “Nếucác Thánh vịnh bổ sung được sử dụng, thì Thánh vịnh 121 có thể được thay thế bởi Thánh vịnh 128". Một tình huống tương tự cũng xuất hiện cho phần Chung của lễ Đức Trinh Nữ Maria, trong đó Thánh vịnh 121 và Thánh vịnh 126 được dùng cho Kinh chiều.
Một lần nữa, trường hợp này sẽ chỉ nảy sinh
, nếu một cộng đoàn cử hành nhiều hơn một giờ giữa. Trong hầu hết các trường hợp, các sự trùng hợp này không xảy ra. Trong mọi trường hợp, bởi vì biểu thức nói rằng các Thánh vịnh "có thể được thay thế", có nghĩa là đây là sự tùy chọn. Và nếu không ai thấy phiền khi sử dụng cùng một Thánh vịnh hai lần trong cùng một ngày, thì cứ vẫn thực hiện.
Một điều tương tự xảy ra với 
điệp ca mở đầu của Giờ kinh. Sự lựa chọn thông thường cho điệp ca mở đầu là Thánh vịnh 94, nhưng các Thánh vịnh 99, 66 hoặc 23 cũng có thể được sử dụng. Một lần nữa, nếu một trong các Thánh vịnh này xuất hiện trong một giờ kinh ngày ấy, nó có thể được thay thế bằng Thánh vịnh 94.
Đối với câu hỏi thứ hai về 
lễ nhớ thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết: Chúng ta phải nhớ rằng Thần Vụ đã phát triển trong một thời gian dài, và do đósự hợp lý hoàn hảo trong việc phân phối của nó không được mong đợi.
Có một số lễ mừng, mà các giờ kinh không phù hợp với thể loại phụng vụ của chúng, nhưng được phát triển đầy đủ hơn sau đó cho một số lễ kính. Đây là trường hợp của lễ nhớ này. Một số thí dụ khác làlễ nhớ (mới đây nâng lên lễ kính) của thánh nữ Maria Magđala (ngày 22-7) và lễ nhớ thánh Martinô thành Tours (ngày 11-11). Thánh Martinô thực sự là vị không tử đạo đầu tiên được mừng lễ theo phụng vụ, và tầm quan trọng của Ngài trong thời Trung cổ như là bổn mạng của nước Pháp đã để lại cho chúng ta một di sản phụng vụ đáng kể trong Thần vụ. Do đó, Ngài có các điệp ca riêng cho Giờ kinh Sáng và Giờ kinh Chiều, và người ta buộc phải sử dụng các Thánh vịnh của Chúa nhật Tuần I cho Giờ kinh Sáng, và các Thánh vịnh của phần Chung của thánh mục tử cho Giờ kinh Chiều. Cùng một nguyên tắc sẽ áp dụng cho các Giờ kinh của lễ nhớ thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết.
Ngoài 
các trường hợp ngoại lệ đặc biệt này, quy tắc chung cho việc cử hành các lễ nhớ là khá đơn giản. Đối với lễ nhớ buộc, chỉ những gì được in dưới tiêu đề trong ngày là bắt buộc. Điều này thường bao gồm việc đọc bài thứ hai, và xướng đáp của Kinh Sách. Thỉnh thoảng, có một điệp ca riêng cho Thánh ca “Chúc tụng Đức Chúa” (Benedictus), và Thánh ca “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” (Magnificat), dành cho Giờ kinh Sáng và Giờ kinh Chiều, và lời nguyện kết thúc riêng.
Mọi thứ khác thường là tùy chọn; có nghĩa là, người ta có thể  đọc Thánh thi,  lời cầu  nguyện của T hánh vịnh và các  thành phần  khác  của  ngày.
If you want, ta có thể chọn 
phần Chung của  vị trí tương ứng. N gười  ta  also choose làm such ch o one time kinh, thứ í examples  Giờ kinh Sách,  and Tuân theo  of  nguyên tắc chung cho  of Time kinh khác. 

Nguyễn Trọng Đa,  (Zenit.org  22 -9-2017 )

Giải Đáp Hôn Nhân & Gia Đình

Số 08 – Ngăn Trở Tiêu Hôn
Giải Đáp Hôn Nhân ...
Đặc ân thánh Phêrô-Giải Đáp Hôn Nhân
Giải Đáp Hôn Nhân ...
Thủ tục xin kết hôn-Giải Đáp Hôn Nhân
Giải Đáp Hôn Nhân ...
Ly Thân Theo Giáo Luật-Giải Đáp Hôn
Giải Đáp Hôn Nhân ...
Đặc ân thánh Phaolô - Giải Đáp Hôn Nhân
Giải Đáp Hôn Nhân ...
Chuẩn hôn nhân khác đạo có phải học
Giải Đáp Hôn Nhân ...
Hôn nhân khác đạo có phải là Bí Tích
Giải Đáp Hôn Nhân ...

Hạt Giống Tâm Linh

HẠT GIỐNG TÂM LINH 11
Hạt Giống Tâm Linh 02
HẠT GIỐNG TÂM LINH 04
HẠT GIỐNG TÂM LINH 06
HẠT GIỐNG TÂM LINH 08
HẠT GIỐNG TÂM LINH 09
HẠT GIỐNG TÂM LINH 10
HẠT GIỐNG TÂM LINH 05
HẠT GIỐNG TÂM LINH 07
HẠT GIỐNG TÂM LINH 12
HẠT GIỐNG TÂM LINH 03

Đang Trực Tuyến

Đang Online

We have 75 guests and no members online

  • 311/14/9 đường 30/4, P.Phú Thọ,
    Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 0274 3822 586
  • mfvietnam.org