Đứng trước ân huệ và lời mời gọi loan báo Tin Mừng của Chúa, xin cho chúng con mau mắn lên đường, rao giảng Lời Chúa và trở nên những chứng nhân đức tin của Chúa cho thế giới hôm nay.

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬP PS – NĂM B

 

LỜI CHÚA: Cv 3,1-10; Lc 24,13-35

 

Bài đọc 1: Cv 3,1-10

Cái tôi có, tôi cho anh đây : Nhân danh Đức Giê-su, anh hãy đứng dậy mà đi.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

1 Một hôm, ông Phê-rô và ông Gio-an lên Đền Thờ, vào buổi cầu nguyện giờ thứ chín. 2 Khi ấy, người ta khiêng đến một người què từ khi lọt lòng mẹ. Ngày ngày họ đặt anh ta bên cửa Đền Thờ gọi là Cửa Đẹp, để xin kẻ ra vào Đền Thờ bố thí. 3 Vừa thấy ông Phê-rô và ông Gio-an sắp vào Đền Thờ, anh liền xin bố thí. 4 Hai ông nhìn thẳng vào anh, và ông Phê-rô nói : “Anh nhìn chúng tôi đây !” 5 Anh ta chăm chú nhìn hai ông, tưởng rằng sẽ được cái gì. 6 Bấy giờ ông Phê-rô nói : “Vàng bạc thì tôi không có ; nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây : nhân danh Đức Giê-su Ki-tô người Na-da-rét, anh đứng dậy mà đi !” 7 Rồi ông nắm chặt lấy tay mặt anh, kéo anh trỗi dậy. Lập tức bàn chân và xương mắt cá của anh trở nên cứng cáp. 8 Anh đứng phắt dậy, đi lại được ; rồi cùng với hai ông, anh vào Đền Thờ, vừa đi vừa nhảy nhót và ca tụng Thiên Chúa. 9 Toàn dân thấy anh đi lại và ca tụng Thiên Chúa. 10 Và khi nhận ra anh chính là người vẫn ngồi ăn xin tại Cửa Đẹp Đền Thờ, họ kinh ngạc sững sờ về sự việc mới xảy đến cho anh.

 

Tin Mừng: Lc 24,13-35

Họ đã nhận ra Chúa khi Người bẻ bánh.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

13 Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số. 14 Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. 15 Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ. 16 Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người. 17 Người hỏi họ : “Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy ?” Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu.

18 Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-pát trả lời : “Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giê-ru-sa-lem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay.” 19 Đức Giê-su hỏi : “Chuyện gì vậy ?” Họ thưa : “Chuyện ông Giê-su Na-da-rét. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. 20 Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá. 21 Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. 22 Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, 23 không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống. 24 Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự việc y như các bà ấy nói ; còn chính Người thì họ không thấy.”

25 Bấy giờ Đức Giê-su nói với hai ông rằng : “Các anh chẳng hiểu gì cả ! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ ! 26 Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao ? 27 Rồi bắt đầu từ ông Mô-sê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh.

28 Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-su làm như còn phải đi xa hơn nữa. 29 Họ nài ép Người rằng : “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn.” Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ. 30 Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. 31 Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. 32 Họ mới bảo nhau : “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao ?”

33 Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giê-ru-sa-lem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. 34 Những người này bảo hai ông : “Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Si-môn.” 35 Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.

 

SUY NIỆM:

NHẬN RA CHÚA

Kính thưa quý ông bà và anh chị em!

Tin mừng thuật lại, hai môn đệ đi đến làng Em-mau, vừa đi vừa trò chuyện và bàn tán. Chúa Giêsu tiến gần, cùng đi với họ nhưng họ không nhận ra Người. Người hỏi họ: các anh vừa đi vừa trao đổi về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Buồn rầu vì các thượng tế và thủ lãnh đã nộp Chúa Giêsu để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá. Buồn rầu vì chưa thấy niềm hy vọng nào trong khi tin rằng: chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Israel. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân.

Xin cho chúng con không mang bộ mặt buồn rầu, vì tin rằng Chúa chính là Đường, là sự thật và là sự sống. Thay vì buồn rầu và lo lắng, xin cho chúng con luôn thắp sáng niềm hy vọng và lòng yêu mến Chúa hết linh hồn hết trí khôn, để qua đó, chúng con luôn sống trong niềm vui và được hưởng ơn cứu độ từ Thiên Chúa Xót Thương. Xin cho chúng con luôn biết hướng về Vương Quốc Thiên Đàng hơn là Vương Quốc thế gian. Vì chính, Vương Quốc thế gian làm cho chúng con có những ước vọng hão huyền, thiếu xác tín vào Chúa mà trở nên thất vọng và u sầu tràn trề.

Lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Bừng cháy vì mắt họ được mở ra và nhận ra Chúa khi Người bẻ bánh. Bừng cháy vì họ được Chúa nói chuyện và giải thích Thánh Kinh. Lập tức, ho đứng dậy, trở lại Giêrusamlem và thuật lại với các Tông đồ về việc mình nhận ra Chúa. Xin làm bừng cháy nơi con người nghèo nàn, yếu đuối và trì trệ, ngõ hầu chúng con luôn lắng nghe tiếng Chúa ngang qua Thánh Kinh và nhận ra Chúa qua Bí tích Thánh Thể, qua tiếng nói của những người hữu trách và qua hình ảnh của những con người khổ đau và bệnh tật.

Xin thắp sáng ngọn lửa đức tin, để chúng con luôn biết tin tưởng và cậy trông vào Chúa! Xin cho chúng con luôn ý thức về việc tham dự thánh lễ, để đôi mắt và con tim của chúng con cũng được thắm sáng và bừng cháy lên, vì nhận ra Chúa và được rước Chúa vào lòng mỗi ngày. Đứng trước ân huệ và lời mời gọi loan báo Tin Mừng của Chúa, xin cho chúng con mau mắn lên đường, rao giảng Lời Chúa và trở nên những chứng nhân đức tin của Chúa cho thế giới hôm nay. Amen!

Tu sĩ Stêphanô Nguyễn Văn Nghĩa, M.F.

Ý Cầu Nguyện Tháng 4

“CẦU NGUYỆN CHO VAI TRÒ CỦA NHỮNG NGƯỜI NỮ

Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và sự phong phú của những người nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hoá, để không còn sự phân biệt đối xử mà họ là những nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới.

Giải Đáp Hôn Nhân & Gia Đình

Số 09 – Ngăn Trở Tiêu Hôn - P2
  Giải Đáp Hôn ...
Số 08 – Ngăn Trở Tiêu Hôn
Giải Đáp Hôn Nhân ...
Ly Thân Theo Giáo Luật-Giải Đáp Hôn
Giải Đáp Hôn Nhân ...

Hạt Giống Đức Tin

HẠT GIỐNG ĐỨC TIN 89
Giống như khi Chúa ...
HẠT GIỐNG ĐỨC TIN 88
Chúng ta thường ...
HẠT GIỐNG ĐỨC TIN 87
Thánh Giáo hoàng ...

Đang Online

We have 152 guests and no members online

  • 311/14/9 đường 30/4, P.Phú Thọ,
    Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 0274 3822 586
  • mfvietnam.org