Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương những người Tuyên xưng Đức tin. Mẹ là Đấng vô nhiễm nguyên tội, và trọn đời thực thi ý Chúa. Mẹ xin vâng theo lời sứ thần truyền, và được phúc làm Mẹ Đấng Cứu Thế.

Xưa đứng kề bên Thánh Giá, Mẹ được trối làm mẹ người môn đệ của Chúa. Mẹ đã cộng tác vào chương trình cứu độ thế giới.

Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương trên trời dưới đất, xin bảo vệ và hướng dẫn chúng con, trên hành trình đức tin dương thế, để chúng con biết noi gương Mẹ mà toàn tâm thi hành ý Chúa, luôn trung tín trong ơn gọi và sứ vụ của Kitô hữu, tu sĩ và linh mục.

Xin thắp lên trong chúng con, ngọn lửa yêu mến Chúa tha thiết, và hết lòng yêu thương những người chung quanh. Xin giúp chúng con biết sống như Mẹ, trọn một đời luôn tin cậy mến, và là những tôi tớ hân hoan của Chúa Con Chí Thánh.

Lạy Mẹ Maria, chúng con cảm tạ Mẹ, vì mọi ơn lành Mẹ đã nguyện giúp cầu thay, nhất là những ơn lành hồn xác. Nay xin Mẹ thương chuyển cầu cho chúng con, được Chúa ban những ơn lành cần thiết (...), trong thánh ý Chúa đầy yêu thương và nhiệm mầu. Amen

 

Nữ Vương những người Tuyên xưng Đức tin

Cầu cho chúng con! (3 lần)

Ý Cầu Nguyện

Tháng 9

Cầu cho việc bãi bỏ án tử hình
Chúng ta cầu nguyện để án tử hình là điều tấn công vào phẩm giá con người, có thể được luật pháp bãi bỏ ở mọi quốc gia.

Giải Đáp Hôn Nhân & Gia Đình

Số 09 – Ngăn Trở Tiêu Hôn - P2
  Giải Đáp Hôn ...
Số 08 – Ngăn Trở Tiêu Hôn
Giải Đáp Hôn Nhân ...
Ly Thân Theo Giáo Luật-Giải Đáp Hôn
Giải Đáp Hôn Nhân ...

Hạt Giống Đức Tin

Hạt Giống Đức Tin số
 
HẠT GIỐNG ĐỨC TIN 58
Trước khi về trời, ...
HẠT GIỐNG ĐỨC TIN 57
Yêu như Chúa đã yêu ...

Đang Online

We have 267 guests and no members online

  • 311/14/9 đường 30/4, P.Phú Thọ,
    Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 0274 3822 586
  • mfvietnam.org