Chỉ ở lại trong tình yêu của Chúa và sống yêu thương người khác như Chúa đã yêu thương ta thì chúng ta mới có thể vượt qua được những rào cản và thách thức của thời đại mà sống sự hiệp nhất.

SUY NIỆM LỜI CHÚA - THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH

 

Lời Chúa: Cv 20, 28-38; Ga 17, 11b-19

 

Bài đọc 1: Cv 20,28-38

Tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa, Đấng có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

28 Hồi ấy, ông Phao-lô nói với các kỳ mục trong Hội Thánh Ê-phê-xô rằng : “Anh em hãy ân cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc, hãy chăn dắt Hội Thánh của Thiên Chúa, Hội Thánh Người đã mua bằng máu của chính mình.

29 “Phần tôi, tôi biết rằng khi tôi đi rồi, thì sẽ có những sói dữ đột nhập vào anh em, chúng không tha đàn chiên. 30 Ngay từ giữa hàng ngũ anh em sẽ xuất hiện những người giảng dạy những điều sai lạc, hòng lôi cuốn các môn đệ theo chúng. 31 Vì vậy anh em phải canh thức, và nhớ rằng, suốt ba năm, ngày đêm tôi đã không ngừng khuyên bảo mỗi người trong anh em, lắm khi phải rơi lệ.

32 “Giờ đây, tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người, là lời có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến.

33 “Vàng bạc hay quần áo của bất cứ ai, tôi đã chẳng ham. 34 Chính anh em biết rõ : những gì cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi, đôi tay này đã tự cung cấp. 35 Tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế, và phải nhớ lại lời Chúa Giê-su đã dạy : cho thì có phúc hơn là nhận.”

36 Nói thế rồi, ông Phao-lô cùng với tất cả các anh em quỳ gối xuống cầu nguyện. 37 Ai nấy oà lên khóc và ôm cổ ông mà hôn. 38 Họ đau đớn nhất vì lời ông vừa nói là họ sẽ không còn thấy mặt ông nữa. Rồi họ tiễn ông xuống tàu.

 

 

Tin Mừng: Ga 17,11b-19

Lạy Cha, xin cho họ nên một như chúng ta.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

11b Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. 12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. 13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. 14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. 15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. 16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. 17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. 18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. 19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.”

 

SUY NIỆM:

HỢP NHẤT TRONG CHÚA

Kính thưa quý ông bà và anh chị em!

Cuộc đời mỗi con người là một cuộc hành trình của những thao thức và khát vọng. Thao thức với giới hạn của kiếp nhân sinh khiến con người thêm ưu tư và khát vọng vươn lên trong cuộc sống luôn làm cho con người phải bận tâm. Trong bài Tin Mừng hôm nay, vì sắp phải lìa bỏ thế gian và xa rời các môn đệ nên Chúa Giêsu cũng trăn trở, bận tâm cho mối ưu tư, thao thức của mình. Mối ưu tư, thao thức đó đã dệt thành lời cầu nguyện rất đẹp khi Người mong muốn các môn đệ được nên một, được hiệp nhất với nhau. Người thân thưa với Chúa Cha rằng: Lạy Cha chí thánh, xin hãy gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho Con, để chúng được nên một như Ta. (Ga 17, 11b)

Trong cuộc lữ hành của kiếp người, thật dễ dàng để chúng ta nhận ra những hình ảnh đoàn kết, hội tụ với nhau nơi con người và nơi sự vật. Người Việt Nam rất quen thuộc với hình ảnh đoàn kết, gắn bó giữa con người với nhau, được mô tả trong câu ca dao: Một hòn chẳng đắp nên non/ Ba hòn đắp lại nên cồn Thái Sơn hay: Tuy rằng xứ bắc, xứ đông/ Khắp trong bờ cõi cũng dòng anh em”. Từ xa xưa dân tộc Việt Nam đã biết ca tụng và cổ võ tình yêu thương, hiệp nhất nơi con người. Đó là những hình ảnh đầy tính nhân văn và rất đẹp. Tuy nhiên, suy cho cùng thì những hình ảnh đoàn kết, hội tụ nơi con người và nơi sự vật không phải do con người sáng tạo ra nhưng được bắt nguồn từ mô hình của sự hiệp thông Ba Ngôi Thiên Chúa vì chính Thiên Chúa là đấng sáng tạo con người và vạn vật. Chúng ta chỉ tìm về nguồn cội của sự hiệp thông mà thôi. Lời Chúa hôm nay, một lần nữa làm sáng tỏ điều đó: “để chúng được nên một như Ta”.

Quý ông bà và anh chị em thân mến!

Ba Ngôi chính là nền tảng cội nguồn và là mẫu gương cho sự hiệp nhất của các môn đệ. Nhờ mặc khải, chúng ta biết rằng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần không phải là một ngôi vị đơn độc. Ba Ngôi không tách biệt nhau nhưng Ba Ngôi cùng một bản thể duy nhất và cùng một uy quyền như nhau. Vì vậy, lời mời gọi hiệp nhất của Chúa Giêsu không phải là một lý thuyết suông vì Người đã để lại cho chúng ta một mẫu gương tuyệt vời là sự hiệp nhất của Ba Ngôi chí thánh. Sự hiệp nhất của mỗi người Kitô hữu chính là sự hiệp nhất trong hội thánh vì hội thánh được xây dựng trên nền tảng là sự hiệp nhất của mỗi chi thể mà chúng ta là những chi thể đó. Sự hiệp nhất của mỗi người chúng ta còn là sự quy tụ trong Đức Kitô - một viễn tượng hướng chúng ta về sự sống Nước Trời: Lúc muôn loài đã quy phục Đức Kitô, thì chính Người, vì là Con, cũng sẽ quy phục Đấng bắt muôn loài phải quy phục Người; và như vậy, Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài. (1Cr 15, 28)

Ngày nay, có biết bao người xưng mình là Kitô hữu nhưng chưa phải là môn đệ đích thực của Chúa Kitô vì lối sống phản chứng, đi ngược lại với Tin Mừng của Chúa. Trong cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình, cộng đoàn và giáo hội vẫn còn đó sự chia rẽ vì những lý do khác nhau. Sự chia rẽ đến từ: đau khổ, nản chí, thất vọng, danh dự, hơn thua, bè phái, ích kỷ và đặc biệt là do đức tin non kém. Mang thân phận con người đầy giới hạn, chúng ta cũng không tránh khỏi những thử thách trong cuộc sống, nhất là những đau khổ dễ làm chúng ta nản chí và thất vọng, những cám dỗ dễ lôi kéo chúng ta đi theo sự chia rẽ và đi ngược lại Tin Mừng. Chỉ ở lại trong tình yêu của Chúa và sống yêu thương người khác như Chúa đã yêu thương ta thì chúng ta mới có thể vượt qua được những rào cản và thách thức của thời đại mà sống sự hiệp nhất. Nhận ra hồng ân lớn lao vì được Chúa yêu thương và được vinh dự hoạ lại hình ảnh hiệp thông nơi Thiên Chúa thì chúng ta cũng được mời gọi đón nhận những thử thách đó như là cơ hội để thanh luyện và trưởng thành hơn trong đời sống đức tin, để trở thành muối cho đời và ánh sáng cho trần gian. (Mt 5,13-14)

Suy niệm Lời Chúa hôm nay, xin cho mỗi người chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi tha nhân để gắng công xây dựng sự hiệp nhất - yêu thương nơi gia đình, cộng đoàn, những nơi chúng ta đang sống và được mời gọi trở nên chứng nhân cho Chúa. Amen.

Tu sĩ Phaolô Nguyễn Tiến Thông, M.F.

 

Ý Cầu Nguyện Tháng 5

“CẦU NGUYỆN CHO VIỆC ĐÀO TẠO CÁC TU SĨ NAM NỮ VÀ CÁC CHỦNG SINH”

Chúng ta hãy cầu nguyện để các tu sĩ nam nữ và các chủng sinh được lớn lên trong tiến trình ơn gọi nhờ việc đào tạo nhân bản, mục vụ, thiêng liêng và cộng đoàn, làm họ trở thành những chứng nhân đáng tin cậy vào Tin mừng.

Giải Đáp Hôn Nhân & Gia Đình

Số 09 – Ngăn Trở Tiêu Hôn - P2
  Giải Đáp Hôn ...
Số 08 – Ngăn Trở Tiêu Hôn
Giải Đáp Hôn Nhân ...
Ly Thân Theo Giáo Luật-Giải Đáp Hôn
Giải Đáp Hôn Nhân ...

Hạt Giống Đức Tin

HẠT GIỐNG ĐỨC TIN 89
Giống như khi Chúa ...
HẠT GIỐNG ĐỨC TIN 88
Chúng ta thường ...
HẠT GIỐNG ĐỨC TIN 87
Thánh Giáo hoàng ...

Đang Online

We have 76 guests and no members online

  • 311/14/9 đường 30/4, P.Phú Thọ,
    Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 0274 3822 586
  • mfvietnam.org